Privacyreglement

Uw huisarts beheert uw algemene en medische gegevens in een electronisch patiëntendossier en deelt die soms met anderen zoals de apotheker of het ziekenhuis waarheen u verwezen bent. Dit moet vanzelfsprekend op een verantwoorde manier gebeuren. Het uitgangspunten hiervoor ligt verankerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Hoe daarmee omgegaan wordt, leest u in de Privacyverklaring. Daarnaast heeft u het recht op inzage en het eventueel wijzigen van uw medisch dossier. Zie hiervoor het  Aanvraagformulier