Algemene informatie

Missie

Praktijk Schellekens Huisartsenpraktijk B.V. biedt toegankelijke, state of the art, professionele, kosteneffectieve huisartsgeneeskundige zorg aan de bewoners van Papendrecht om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van haar patiënten. Binnen het zorgaanbod in de regio vervult de praktijk een spilfunctie door alle gezondheidsvragen van haar patiënten  in de eerste lijn op te vangen. De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de vraag zelf af te handelen of te verwijzen binnen haar samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders. We streven naar 7 x 24 uurs zorg voor onze terminale patiënten 45 weken per jaar. Tevens is bij al onze kwetsbare patiënten in  het dossier de Advanced Care Planning geregeld.

 

Visie

Praktijk Schellekens Huisartsenpraktijk b.v. wil een organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau continu beschikbaar is. Centraal staat voortdurende educatie en bijscholing  van alle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg, om haar patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Integraal onderdeel van de leercyclus binnen de praktijk is een geborgde inbedding van de verworven kennis en inzichten en werkwijzen. De praktijk stelt zich, zowel intern als extern zo toetsbaar mogelijk op.

 

Basisaanbod Schellekens Huisartsenpraktijk B.V.

Het basisaanbod van onze praktijk bestaat uit de eerste opvang van gezondheidsklachten. Voor veelvoorkomende klachten bestaat het aanbod uit diagnose en behandeling, bij minder voorkomende klachten verwijst onze praktijk door. Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht bij de huisartsenpost Drechtsteden; de zorg door de huisartsenpost beperkt zich tot de spoedeisende zorg. Uitgezonderd is buiten de 7 vakantie weken de terminale zorg die we voor eigen rekening nemen. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij “ Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV , 2009)”. Er is geen sprake van alternatieve zorg.

 

Aanvullend zorgaanbod

  • Het verzorgen van 7x 24 uurs zorg voor onze terminale patiënten (exclusief vakanties)
  • Het multidisciplinair regelen van ketenzorg in onze praktijk met onze partners op de volgende gebieden: Diabetes Mellitus, Cardiovasculair Risicomanagement, COPD, Ouderenzorg, Psychische zorg en Diëtiste.
  • Het toepassen van de methode Cyriax voor het bewegingsapparaat.
  • Het verrichten van kleine chirurge ingrepen: atheroomcystes  en andere subcutane cystes, (voor maligniteit verdachte) huidplekjes , release van de A1 pulley bij triggerfingers, ACNES behandeling door middel van injectie.
  • Tympanometrie
  • ECG afname en interpretatie