Huisbezoek

Visites worden afgelegd bij patiënten die om medische redenen niet naar de huisartsenpraktijk kunnen komen. Aanvraag voor een visite bij voorkeur tussen 8:00 en 10:00 uur.