Afspraak voor meerdere klachten

Een reguliere afspraak bij de huisart duurt 10 minuten en is bedoeld voor 1 klacht per keer. Wanneer u meerdere klachten wil bespreken met de huisarts, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de assistente te melden bij het maken van de afspraak. Er wordt dan meer tijd voor u ingepland en zo nodig kunnen meerdere afspraken worden gemaakt.

Op deze manier proberen wij het uitlopen van het spreekuur te beperken. Dank voor uw medewerking hierin. 


04-02-2016